Pada kesempatan kali ini https://rumusrumus.com/ akan menjelaskan mengenai beberapa jenis tumpuan pada mekanika teknik. Apabila anda belum begitu paham atau belum mengetahui mengenai jenis-jenis tumpuan pada mekanika, maka silahkan menyimak beberapa penjelasan ini. Pastinya agar anda lebih paham mengenai beberapa jenis tumpuan mekanika maka dari itu tidak perlu lama-lama lagi, silahkan simak penjelasan singkat berikut ini.

Tumpuan ini dapat disebut sebagai landasan sebuah balok yang akan diletakkan diatasnya. Kalau dalam ilmu kontruksi maka digolongkan tiga jenis landasan. Diantaranya adalah Tumpuan Rol, Tumpuan Sendi dan tumpuan Jepit.

Jenis Tumpuan Dalam Ilmu Mekanika

  1. Tumpuan Rol

Tumpuan rol ini merupakan tumpuan yang tidak mampu menahan tekanan yang ada di sembarangan arah dan gaya tarik. Tumpuan rol ini hanya mampu menahan gaya tarik dan gaya tekan yang arahanya vertikal. Perlu kita ketahui bersama kalau tumpuan rol ini tidak mampu meneruskan momen atau menahan momen. Sehingga gaya reaksi rol ini hanya diproyeksikan pada satu arah vertikal saja.

  1. Tumpuan Sendi

Tumpuan engsel atau yang lebih dikenal dengan tumpuan sendi ini merupakan tempat bertumpunya sebuah batang balok. Tumpuan sendi ini merupakan salah satu tumpuan yang mampu menahan gaya tarik, dan gaya tekan yang sumbernya dari berbagai arah horizontal maupun vertikal. Walaupun dari berbagai arah, tumpuan ini tetap memiliki pusat sendi. Namun tumpuan sendi ini tidak mampu menahan momen dan meneruskan momen. Gaya reaksi engsel ini hanya dikhususkan pada arah horizontal dan arah vertikal.

  1. Tumpuan Jepit

Tumpuan jepit merupakan tumpuan yang membuat balok ini dalam keadaan kaku. Namun dengan dalam keadaan ini justru dapat meneruskan gaya tekan dan gaya tarik dari berbagai arah sembarangan. Selain itu tumpuan ini juga mampu meneruskan momen dan menahan momen. Sehingga tumpuan jepit ini juga dapat menahan gaya horizontal, gaya vertikal, dan momen.

Demikianlah penjelasan dari https://rumusrumus.com/ mengenai beberapa jenis tumpuan yang ada pada mekanik teknik. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mampu menambah wawasan anda tentang ilmu mekanika.